Algemene voorwaarden

Behandelingsovereenkomst in verband met ‘De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Geachte klant,

U staat met uw huisdier (en) en/of paarden ingeschreven bij onze praktijk. Vanwege de wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)” zijn wij genoodzaakt uw gegevens vanaf heden te verwerken volgens nieuwe richtlijnen en voorwaarden. Dit houdt in dat iedere keer als uw dier behandeld wordt, er een handelsovereenkomst met algemene voorwaarden en regels ontstaat, waar wij ons als kliniek aan dienen te houden.

Wij willen deze regels inzichtelijk maken voor u.


Huisregels

Dieren worden in een reismandje/ aangelijnd binnen gebracht;

Patiënten en hun eigenaren wachten op hun beurt en blijven in de wachtkamer tenzij anders aan hen wordt gevraagd;

Indien u meerdere dieren wilt meenemen dan waarvoor oorspronkelijk tijd is ingepland, dient u dit tenminste 24 uur van te voren door te bellen;

Indien uw dier urineert of defeceert in de praktijk wordt u vriendelijk verzocht dit te melden bij de assistente. Zij zal ervoor zorgen dat het wordt opgeruimd;

Uw dier dient schoon op consult te komen (bijvoorbeeld wél een oudere kat die zijn urine laat lopen, maar niet een jonge hond die net gezwommen heeft en in de poep heeft liggen rollen). De dierenarts en assistente hebben het recht het dier op dat moment af te wijzen voor bezoek.


Kosten & betalingsregeling

Ophalen medicatie moet direct aan de balie worden afgerekend.

Indien u uw afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Bij het niet op tijd afzeggen / verplaatsen van een consult wordt €35.86 in rekening gebracht. Bij het niet op tijd afzeggen / verplaatsen van een operatie wordt €109.81 in rekening gebracht.

De kosten worden per behandeling bepaald en kunnen variëren, afhankelijk van de duur en de intensiteit van het consult/ de behandeling;

  • Telefonische consulten worden in rekening gebracht;
  • Overleg met de specialist wordt in rekening gebracht;
  • Betaling geschiedt direct na het consult of behandeling per pin of contant, tenzij duidelijk anders is besproken met de dierenarts.
  • U kunt geen nieuwe kosten maken (behalve spoed-beoordeeld door de dierenarts) wanneer er nog een bedrag open staat.


Spoedtarief en voorrijkosten tijdens de spoed (huisdieren en paarden)

Indien u vraagt aan de arts buiten openingstijden voor spoed om langs te komen (paard/huisdieren) of wanneer u zelf op de praktijk komt met spoed (huisdieren) dan moet u rekening houden met een spoedtarief voor het consult en de spoed-voorrijkosten bij paarden. Dit dient u altijd direct af te rekenen. U gaat met deze kosten akkoord wanneer u de spoedafspraak maakt.

Als u afbelt, wanneer de arts reeds naar u op weg is óf wanneer u op de praktijk bent en de arts voor u naar de praktijk gekomen is, kunt u toch kosten verwachten voor de reiskosten van de dierenarts.


Betalingsafspraken kunnen worden gemaakt onder de volgende voorwaarden:

  1. U kunt een betalingsregeling treffen vanaf een bedrag van € 500,-; dat betekent dat u de eerste € 500,- direct zelf moet betalen
  2. Het treffen van een betalingsregeling kost € 50,-. Deze dienen vooraf te worden betaald.
  3. Het minimale bedrag per maand moet 100 euro zijn;
  4. Het gehele bedrag moet in maximaal 6 maanden afbetaald zijn;
  5. U kunt geen kosten meer bij ons maken zolang de betalingsregeling loopt (uiterste spoed daargelaten).

Indien u onder bewind voering staat hebben wij voor een niet spoed eisende behandeling schriftelijk toestemming van uw bewindvoerder nodig.


Administratie kosten bij te late betaling

Als u niet op tijd betaald worden er administratiekosten in rekening gebracht beginnend bij 35,- euro per factuur. Indien u na herhaaldelijk aandringen van ons niet betaald zijn wij genoodzaakt de factuur te overhandigen aan een incasso bureau. Alle kosten daarvan (van deze procedure) worden naar u doorberekend.


Open rekeningen

Als er een rekening open staat van 750 euro kunnen wij geen diensten kunnen leveren tot deze voldaan is (tenzij uiterste spoed).


Derden

Indien iemand anders dan de eigenaar met het dier langs komt gelden dezelfde regels als in deze verklaring zijn opgenomen.

Erbij komt:

Er zal altijd direct moeten worden betaald. Indien de patiëntenkaart van uw dier moet worden doorgestuurd naar derden gelden de regels te vinden onder artikel 3.


Privacy

Binnen de praktijk hanteren we een privacy beleid waarbij de gegevens van klanten niet zonder toestemming van de eigenaar aan derden gegeven worden. Uitzonderingen gelden bij de volgende instanties: verzekeraars, specialistenklinieken, bewindvoerders, incassobureaus, Virbac (Back Home), NDG, dierencrematoria en Personal Cards (voor de preventieve zorg herinnering). Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende minimaal 5 jaar na de laatste behandeling.

Indien u dit niet wenst kunt u dit bij ons aangeven.


Preventieve zorg

Voor de herinnering van de vaccinaties sturen wij uw naam, postadres en naam van uw dier(en) door naar Personal Card. Indien u dit niet meer wenst kunt u dat bij ons aangeven.